تنهایـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــی

فرق بزرگیست میان کسى که تنها مانده
و کسى که تنهایى را انتخاب کرده است .

” گابریل گارسیا مارکز ”

نویسنده : هناس
تاریخ : ۳ مرداد ۱۳۹۲