اس ام اس انگلیسی

اس ام اس های جدید انگلیسی به همراه معنی 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
 
I love my life because it gave me you
I love you because you are my life

من زندگیم رو دوست دارم چون اون تو رو به من داده

من تو رو دوست دارم چون تو زندگی منی

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
 

They say you only fall in love once, but that can’t be true… Every time I look at you, I fall in love….then my love is ture

آن ها به من میگن تو یک دفعه عاشق شدی و این نمیتونه درست باشه …. من هر دفعه که به تو نگاه میکنم عاشق میشم…. پس عشق من واقعی هستش

 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

پیامک های جدید انگلیسی به همراه ترجمه کامل 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

 

I love being loved by you.

من عاشق اینم که توسط تو دوست داشته بشم

 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

 

There are only two times that I want to be with you… Now and Forever.

فقط دو تا زمان وجود داره که من میخوام با تو باشم….. حالا و برای همیشه

 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
 
 
Three seconds to say I love you, Three hours to explain it, and A life time to prove it.

سه ثانیه میشه که بگی دوست دارم ، سه ساعت میشه تا اینو توضیح بدی ، و یک عمر برای ثابت کردنش

 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

 

You may not love me like I love you,You may not care for me like I care for you… But if you ever need me, I will always be around for you.

تو ممکنه که عاشق من نباشی اونطوری که من عاشقتم تو ممکنه اونطوری که من بهت اهمیت میدم بهم اهمیت ندی .. اما اگه تو هر موقع به من احتیاج داشته باشی من همیشه در اطراف تو خواهم بود

 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
 
 
If I’d get a rose for every time I think of you,
I would spend every day in a rose garden …

اگه من هر موقع که به تو فکر میکنم یه گل رز بهت میدادم
من باید هر روزم رو تو باغ گل های رز میگذروندم

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

 

When I see you, everything seems magical and I just marvel at your beauty.

هنگامی که من بهت نگاه میکنم همه چیز جادویی بنظر میرسه و من فقط حیرت زده زیبایی تو میشم

 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
 
Your love has conquered me. Now I belong to you.

عشق تو من رو فتح کرد. الان من به تو تعلق دارم (من مال توام)

 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
 
 
The moment I first saw you, you warmed my heart, the second time you made little flames and now my heart burn like hell!

اولین دفعه ای که دیدمت تو قلب منو گرم کردی دومین دفعه یه شعله کوچیک به وجود اوردی والان قلبم مثل جهنم میسوزه!!!

 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
 
 
Love is hard and will always be, but remember somebody loves you and that one is ME!

عشق سخته و همیشه سخت میمونه ولی یادت باشه یه نفر عاشقته و اون منم

 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
 
You can fall from a bridge, you can fall from above, but the best way of falling, is falling in love! … I love you

توممکنه که از پل بیوفتی ممکنه از بلندی بیوفتی اما بهترین افتادن ، افتادن در عشقه…. دوستت دارم

 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
 
A butterfly needs its wings .. an icebear needs cold weather and I ..I need you!

یه پروانه به بال هاش احتیاج داره …یه خرس قطبی به اب وهوای سرد و من…. من به تواحتیاج دارم

 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
 
I love two things, a rose and you. A rose for a short while, but you the rest of my life

من دو تا چیز رو دوست دارم یکی گل رز و تو … یه رز برای مدت کوتاه ،اما تو برای تمام زندگیم

 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
 
<-@ A rose for you Because I love you

یه رز برای تو چون من عاشقتم<-@

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

پیامک عاشقانه انگلیسی

نویسنده : هناس
تاریخ : ۳ خرداد ۱۳۹۴
mimiram-lovehenas-ir
جملات عاشقانه
متن هایی با موضوع سیگار
شعر در مورد شیرین و فرهاد
لبخند خدا . . .
اس ام اس عاشقانه جدید
سخنان زیبـــا و آموزنده
پیامک عذرخواهی عاشقانه
به من حق بده دیگه عاشق نشم
متن عاشقانه
ضرب المثل سوئدی
اس ام اس انگلیسی غمگین
اس ام اس تنهایی
اس ام اس های جدید خاص و جالب
نمی دانم پس از مرگم (دکتر شریعتی)
مهربان تر بیا
متن های عاشقانه انگلیسی
اس ام اس غمگین و دلشکسته
مطالب کوتاه در مورد پدرها
اس ام اس جدایی
eshgh-lovehenas-ir


دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)