بی شعور نیستم

بازدید : 11679 نفر

بی شعور نیستم

جز صدایت مسکنی ندارم
بارها زنگ میزنم که بشنوم صدایت را
حرفی نمیزنم که صدایت ، خالص تارهای شنوایم را نوازش دهد
بی شعور نیستم توان گفتن نیست
تو بارها تکرار میکنی این کلمه را
اما من جان میگیرم با شنیدنش

 

علی راد

نویسنده : هناس
تاریخ : ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

تو بنویس . . .

بازدید : 9004 نفر

تو بنویس . . .

تو بنویس !
من می خوانم !
تو حس پاک کودکیک را بنویس !
من با شوق می خوانم !
تو رویاهای در هم ریخته ات را با قلم سبز بنویس !
من با زردی پاییزی می خوانم !
پس بنویس . . .

 

علی راد

نویسنده : هناس
تاریخ : ۲۱ اسفند ۱۳۹۲