آهای رغیبه ؟؟

بازدید : 12583 نفر

آهای رغیبه ؟؟

آهـــــــــآﮮ رغیــبه ؟؟

یـآدت بآشــد !!

کـم حوصلـﮧ ست ..

ظـآهـرش جـدﮮ .. امـآ دلـــﮯ دآرد کـﮧ مهربـآنـﮯ اش بـﮧ وسعـت یک آقیـآنوس است !!

بد قـول نیـست .. امـآ کـم مـﮯآورد و سر قولَ ش نمـﮯمـآند !!

همیشـﮧ دنبـآل بهـآنـﮧ است .. بهـآنـﮧ دستش نده !!

خستـه کـﮧ بآشـد .. تنهـآیش بگــذآر !!

نویسنده : هناس
تاریخ : ۲۰ مهر ۱۳۹۲

دود سیگار

بازدید : 8911 نفر

دود سیگار

 

چـِـه بـےِِ شَرمانِهـ دود سیـــگارَش را به طََرَفم فــوت میکُنَـد…

پوووووووووووفــــــ

مُتِنَفِــرَم اَز بوـےِِ سیــگار

دیگِهـ بَسِهـ بآیَـد اَز جُلوـےِِ آیینهـ کِنـار بِرَمـ!!!

نویسنده : هناس
تاریخ : ۲۰ مهر ۱۳۹۲

آدمک های هزار رنگ …

بازدید : 10263 نفر

آدمک های هزار رنگ ..

میانِ آدمـــک هایِ هـــــزار رنـــــگ…

دلباخته یک رنـــگی او شدم

افــسوس…

گذر زمان بیرنـــگش کرد

کم رنگ…

وکم رنگ تر…..

وآخـــ ـــــر

مــَــــــحـــــــــو ..!

نویسنده : هناس
تاریخ : ۲۰ مهر ۱۳۹۲

سایه هایمان…

بازدید : 8686 نفر

http://akharin-didar.com/wp-content/uploads/2012/09/70955828983100347544.jpg

 

 

 

چقـــدر کم توقع شده ام ….

نه آغوشت را می خواهـــم ،

نه یک بوســـه

نه حتـــی بودنت را …

همیـــن که بیایــی و از کنـــارم رد شوی کافی است…

مرا به آرامش می رسانــد حتــی

اصطکــاک سایه هایمـــان …

نویسنده : هناس
تاریخ : ۲۰ مهر ۱۳۹۲

تنها بودن ..

بازدید : 15388 نفر

تنها بودن ..

 

 

 

تنها بودن قدرت می خواهد ،
و این قدرت را کسی به من داد ،
که روزی می گفت تنهایت نمی گذارم ..!!

نویسنده : هناس
تاریخ : ۱۶ مهر ۱۳۹۲

عاشقت شدم ..

بازدید : 13740 نفر

عاشقت شدم ..

 

 

نه با خودت چتـــر داشتی
نه روزنـــامه
نه چمـــدان…
عـــاشقت شدم ..
از کجا می فهمیدم مســـافری !؟

نویسنده : هناس
تاریخ : ۱۶ مهر ۱۳۹۲

خدایا …

بازدید : 11522 نفر

خدایا …

 

 

 

میدانی ؟!
به رویت نیاوردم !
از همان زمانی که ” تو ”
به ” من ”
گفتی ” شما ”
فهمیدم پای ” او ” در میان است…

نویسنده : هناس
تاریخ : ۱۶ مهر ۱۳۹۲

دل تنگی …

بازدید : 8659 نفر

دل تنگی …

تو که نمی آیی …
تاج و تختی
برای خودش به هم میزند….
دل تنگـــــــــــی…!!!

نویسنده : هناس
تاریخ : ۱۳ مهر ۱۳۹۲

دیوار احساس من …

بازدید : 10668 نفر

دیوار احساس من …

 

دیوار احساس من را
همه …
کوتاه می پندارند
اما چه می دانند
در پس این دیوار کوتاه
زمینش عمق فراوان دارد …

نویسنده : هناس
تاریخ : ۱۳ مهر ۱۳۹۲

اشک نمی ریزم …

بازدید : 10065 نفر

اشک نمی ریزم …

به انتهای بودنم رسیده ام …
اما …
اشک نمی ریزم …
پنهان شده ام پشت لبخندی که درد میکند …

نویسنده : هناس
تاریخ : ۱۳ مهر ۱۳۹۲

دیوانه نیستم…!!!

بازدید : 8671 نفر

دیوانه نیستم…!!!

 

دلم میخواهد فریاد بزنم بگویم:
من مترسکه خاطرات تو نیستم!
درست مثل دیوانه ای
که اصرار دارد بگوید من دیوانه نیستم
راستی!گفته بودم؟
من دیوانه نیستم .

نویسنده : هناس
تاریخ : ۱۳ مهر ۱۳۹۲