سخنان زیبـــا و آموزنده

بازدید : 6412 نفر

سخنان زیبـــا و آموزنده

 

سخنان زیبـــا و آموزنده 

 

هرگز با آدم نادان مجادله نکنید !

تماشاگران ممکن است نتوانند تفاوت بین شما را تشخیص دهند . . .

 

نویسنده : علی رضا
تاریخ : ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

 

اس ام اس فلسفی و جملات پندآموز

اس ام اس فلسفی و جملات پندآموز

 

از عقابی پرسیدند:

آیا ترس به زمین افتادن را نداری؟

عقاب لبخند زد و گفت :

من انسان نیستم که با کمی به بلندی رفتن تکبر کنم!

من در اوج بلندی نگاهم همیشه به زمین است …

 

نویسنده : علی رضا
تاریخ : ۱۵ بهمن ۱۳۹۴

اس ام اس فلسفی

بازدید : 8263 نفر

اس ام اس های جدید فلسفی

اس ام اس فلسفی

اگر زندگی صد دلیل برای گریه کردن به تو نشان میدهد
تو هزاران دلیل برای خندیدن به او نشان بده.

 

نویسنده : علی رضا
تاریخ : ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

تنها بودن ..

بازدید : 16097 نفر

تنها بودن ..

 

 

 

تنها بودن قدرت می خواهد ،
و این قدرت را کسی به من داد ،
که روزی می گفت تنهایت نمی گذارم ..!!

نویسنده : هناس
تاریخ : ۱۶ مهر ۱۳۹۲

دیوار احساس من …

بازدید : 11133 نفر

دیوار احساس من …

 

دیوار احساس من را
همه …
کوتاه می پندارند
اما چه می دانند
در پس این دیوار کوتاه
زمینش عمق فراوان دارد …

نویسنده : هناس
تاریخ : ۱۳ مهر ۱۳۹۲

اشک نمی ریزم …

بازدید : 10497 نفر

اشک نمی ریزم …

به انتهای بودنم رسیده ام …
اما …
اشک نمی ریزم …
پنهان شده ام پشت لبخندی که درد میکند …

نویسنده : هناس
تاریخ : ۱۳ مهر ۱۳۹۲

آدم‌های کوچک

بازدید : 16827 نفر

آدم‌های کوچک

کاش آدم‌های کوچک لازم نمی‌دیدند

برای اثبات بزرگی خود

به صورت کسانی پنجه بیندازند که آنها را به مسیر بزرگی هدایت کرده‌اند …!

 بقیه متن در ادامه مطلب 

نویسنده : هناس
تاریخ : ۳ مرداد ۱۳۹۲

دستانم نمک ندارد

بازدید : 15373 نفر

دستانم نمک ندارد

دَرد دآرهـ
وقـــتــی بــآ تــمــآم وجــ ـودت
کــَسی رو بـــَـــغـــَل کـــٌنــی
و
بــدونی دَقــآیـق آخــریهـ کــهــ بـــهــ تو
تـــعـــلـق دآرهـــ
بقیه متن در ادامه مطلب 

نویسنده : هناس
تاریخ : ۳ مرداد ۱۳۹۲

خیلی دور خیلی نزدیک

بازدید : 10139 نفر

خیلی دور خیلی نزدیک

 

خدایا …!
گاهی تو را بزرگ می بینم و گاهی کوچک ،
این تو نیستی که بزرگ می شوی و کوچک …
این منم که گاهی نزدیک می شوم و گاه دور …!

نویسنده : هناس
تاریخ : ۳ مرداد ۱۳۹۲

حرف های دلم

بازدید : 25100 نفر

حرف های دلم

 

آنــقــدر
آنــقــدر رفــتــه ایــ کــ انــگــار
هــیــچــگــاه نــبــوده ایــ
نــکُــنــد تــمــام بــودنــت را
خــوابــ دیــده ام ..
بقیه متن در ادامه مطلب 

نویسنده : هناس
تاریخ : ۲ مرداد ۱۳۹۲

دلتنگـــی ارزانی خودتـــ

 

خندهـ ام می گیـــرد
وقتـــی پس از مدتـــ ها بی خبـــری
بی آنکـــ ه سراغـــی از این دل آوارهــ بگیـــری
می گویی : ” دلـــم برایتـــ تنگـــ استـــ ”
یا مـــرا بـــ ه بازی گرفتـــ ه ایـــ
یا معنـــی واژهـــ هایتـــ را خوبـــ نمیدانـــی
دلتنگـــی ارزانی خودتـــ
بقیه متن در ادامه مطلب 

نویسنده : هناس
تاریخ : ۲ مرداد ۱۳۹۲